Siemens EcoTech

Gjør et valg som styrker din bærekraftige påvirkning!

Forbedre din miljøpåvirkning for å fremme bærekraftig utvikling.

/globalassets/shared/business-areas/industry/siemens/ecotech/new_siemens-ecotech_with-label-4.png

Velg Siemens EcoTech for å øke bærekraftpåvirkningen

For å gjøre det lettere å ta bærekraftig kjøpsbeslutninger, introduserer Siemens den nye merkingen Siemens EcoTech. Det er en miljøerklæring for Siemens-produkter basert på produktrelaterte evalueringer av bærekraftrelevante KPIer.

EcoTec-Label-Framework_original.jpg

De tre dimensjonene av Siemens EcoTech

Våre daglige valg har en betydelig innvirkning på planetens helse. Men å ta miljøvennlige kjøpsbeslutninger kan være overveldende når man vurderer faktorer som materialer, produksjonsforhold og energieffektivitet. Siemens EcoTech adresserer disse utfordringene ved å tilby en ramme som forenkler prosessen med å søke, klassifisere og liste produkter, noe som gagner både kunder og miljøet.

Siemens EcoTech er et miljø-merke for Siemens-produkter basert på produktspesifikke vurderinger av bærekraftsrelevante KPI-er.

Når får et produkt Siemens EcoTech-merket?

Det er enkelt. Produktoversikten er basert på transparent produktdata som leveres av en obligatorisk miljøvaredeklarasjon (EPD) inkludert livssyklusanalyse (LCA).

Produkter med merket er vurdert basert på 13 kriterier innen tre hoveddimensjoner:

▪ Bærekraftige materialer

▪ Optimal bruk

▪ Gjenvinning og sirkularitet

For å kvalifisere for Siemens EcoTech-merket må et produkt overgå markedsstandarden, en eksisterende norm eller sin forgjenger med minst ett kriterium per dimensjon. I tillegg produseres alle Siemens EcoTech-produkter i produksjonsanlegg som drives med 100 % fornybar energi og følger regelverk om bekymringsfulle stoffer.

Transparens er kjernen i Siemens EcoTech

Vurderingen danner grunnlaget for Siemens EcoTech-profilen, som er et obligatorisk produktdatablad som gir verdifulle innsikter i produktets sammenlignbare ytelse. Denne informasjonen er lett tilgjengelig på produktsiden i Solars nettbutikk. Med denne informasjonen kan du ta informerte kjøpsbeslutninger.

UCC-Sustainability-Solution-Decarbonization_original-ezgif.com-resize.gif

Robust Eco Design approach

Siemens gjør strenge anstrengelser for å sikre produktets miljøkompatibilitet gjennom hele livssyklusen. Denne tilnærmingen, kjent som Robust Eco Design (RED), tar sikte på å allerede under planleggings- og designfasen for produkter, systemer, løsninger og tjenester ta hensyn til økologiske faktorer, siden de bidrar med opptil 80% av den miljømessige påvirkningen.

De tre fasene i RED-tilnærmingen

Applikasjonsperspektivet brukes for å definere mål og omfang. I denne fasen analyseres relevante produktfamilier og homogeniseres med hensyn til miljøparametere som kreves av markeder, kunder og interessenter. Dette sikrer at tilbudet oppfyller de høyeste miljøstandardene. I den faste grunnfasen kvantifiseres produktfamiliens miljøpåvirkning ved hjelp av ISO-baserte livssyklusvurderinger (LCA), som deretter publiseres i miljøvaredeklarasjoner. Dette gir grunnlag for å spore forbedringer og definere tiltak.

I den siste fasen, “Dematerialisering”, tolkes resultatene fra tidligere faser og, om mulig, oversettes til optimaliserte designkrav. Disse spesifikasjonene tar hensyn til bruken av sekundære materialer, serviceaspekter som en produkts reparasjonsevne eller oppgraderbarhet, samt egnethet for renovering og resirkulering.

Anvendelsen av RED-tilnærmingen genererer lærdomseffekter fra og i de forskjellige livssyklusstadiene over tid og fører til ytterligere forbedringer. Siemens sikter mot å dekke alle relevante produktfamilier med RED-tilnærmingen innen 2030.

Les mer

Fordeler med Siemens EcoTech

/contentassets/1667b177c905486d87a890b0fe6b471d/icon_easy-selection_dark_version-1.png

Enkelt utvalg av miljøvennlige produkter

Å gjøre en miljøbevisst kjøpsbeslutning kan noen ganger være vanskelig. Takket være de forhåndsdefinerte 13 kriteriene innenfor Siemens EcoTech-rammeverket, er miljøvennlige Siemens-produkter bare et klikk unna.

/contentassets/ebabe105d6e747eba86755a9d9c9e498/icon-transparency-dark-.png

Helhetlig åpenhet om miljøprestasjoner

Få full oversikt over miljøytelsen til et Siemens EcoTech-produkt. Den nåværende profilen gir full åpenhet om hvordan produktet oppfyller kriteriene satt av Siemens EcoTech rammeverket. I tillegg inneholder den en direkte referanse til EPD som viser detaljene om produktets innvirkning på miljøet.

/contentassets/b2ad6c12a3434f8a92b2cbd09253ac4c/icon_reduced-complexity_dark_version-1.png

Redusert kompleksitet og innsats ved kjøpsbeslutninger

Sammenligning av karbonavtrykk, materialer og energieffektivitet av produkter tar tid og er ikke alltid lett å gjøre. Siemens EcoTech produkter har blitt evaluert på relevante bærekraftindikatorer, og dermed tid og krefter for forskning kan bli betydelig redusert.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdage Siemes hos Solar