Lukk Ordren ble endret til Fastbox Maxi

Ordren ble endret til en Fastbox Maxi på grunn av størrelsen på en eller flere av produktene i handlekurven. Fastbox Maxi er produkter som ikke passer i vår standardkartong med en lengde opp til 2,5 meter

Hvorfor ble ordren endret til Fastbox Maxi?
Lagre handlekurven?

Fastbox kan ikke leveres. Drive-in kan seinest motta denne type ordre 60 minutter før ordinær stengetid på hverdager. Lagre kurven for seinere bruk eller slett den.

{{cart.Info.Name}}

Slette den, og opprette ny eller lagre den som ordreutkast og opprette ny?

Solar Lampen

Dansk kapital sikrer danske arbeidsplasser
Jacob Jørgensen, medstifter og hovedaksjonær i aksjeselskapet Nordisk Solar Compagni, er i 1931 kjent som en av Koldings mest driftige forretningsmenn. Han har på tross av etterkrigstidens knapphet og begrensninger lykkes med å utvikle firmaet igjennom 1920 årene fra salg av elektriske målere til å bli en betydelig og anerkjent engrosbedrift med salg av elektriske artikler og radioer til elinstallatører samt elektrisitets- og forsyningsverk.

Den nå 40-år gamle kjøpmannen, konsul og fabrikanten kalles i forretningsnettverket Kolding Fodsportsforening af 1915, for Solar Jørgensen eller bare ”Solarianeren”. Slik omtaltes han: ”Solarianeren går ikke bare i takt, han går ofte forandringskapende foran i sitt eget tempo og viser oss at han har viljen, motet og styrken til å gå fra ord til handling”.              

Verdensomspennende krise får Jacob Jørgensen til å satse på dansk produksjon av glødelamper             
Det amerikanske aksjemarkedets sammenbrudd og historiske børskrakk den 29. oktober 1929 - kjent som ”sorte tirsdag” - brer seg raskt til å bli en verdensomspennende depresjon og økonomisk krise. Da krisen rammer Danmark i 1931, forsøker den danske regjering å beskytte landets interesser ved å innføre økte tollsatser og innskjerping av importrestriksjoner.

Jacob Jørgensen vet at det kan lamme bedriftens innkjøp og salg av importerte varer og frykter spesielt at det vil ramme salget av glødelamper. Han får derfor raskt styrets støtte til å undersøke muligheten for å etablere en dansk glødelampeproduksjon. Han ved at det vil ta tid å få på plass sin egen produksjon og forhandler derfor i mellomtiden frem et stort innkjøp på i alt 300.000 stk. Solar-glødelamper med Nord Böhmischen Glühlampen Fabrik i Aussig i Tyskland.

Med selskapets største innkjøp noensinne sikrer Jacob Jørgensen seg tre ting: At den store mengden glødelamper produseres med Solar-logo (privat label), at firmaet oppnår en konkurransedyktig lav innkjøpspris, og at leveringsevnen opprettholdes inntil en dansk fabrikasjon kan være klar til å ta over.

En trussel blir snudd til en mulighet 
Tidlig i 1931 starter salget av ”Solar Lampen”. En modig, men også spent direktør kan sammen med styret glede seg over at salget på tross av årstiden går nokså godt. I løpet av få dager blir det solgt ca. 20.000 lamper.

Den ettertraktede lampen gjør det mulig for Solar å få fotfeste i København. Under styremøtet den 8. juli 1931 meddeler Jacob Jørgensen at det er inngått en avtale med C.J. Jensen, i Valkendorfsgade i København, og at bedriften stiller et salgskontor til rådighet. Herfra kan Solar lede salget på Sjælland og mot en provisjon på 5 % forplikter C.J. Jensen seg til å ekspedere varene.

Bak kulissene

Ta en titt bak kulissene fra 1931 og se hvordan produksjonen av Solar lampen foregikk.

Skandinavisk Glødelampefabrikk
To måneder senere kan den iherdige Jacob Jørgensen offentliggjøre at Solar har inngått et samarbeid med ingeniørfirmaet Due Petersen & Kryger, Svendborg for å etablere en dansk produksjon av glødelamper i selskapet Skandinavisk Glødelampefabrik. Da maskiner og produksjonsutstyr er kjøpt inn og har kommet hjem fra Berlin så forventer han at fabrikken står driftsklar i Svendborg i begynnelsen av 1932. 

Storstilt markedsføring
Solar er lagerførende eneforhandler for Skandinavisk Glødelampefabrik og er dermed forpliktet til å stå for alt salg og markedsføring gjennom sitt nettverk av filialer. For å fremme salget best mulig mottar Solar et årlig markedsføringstilskudd på 10.000 kroner fra Skandinavisk Glødelampefabrik.

Reklamemessig blir Solar Lampen fra starten knyttet tett til foreningen Dansk Arbejde logoen. Overalt fra produktets innpakning til kataloger, annonser, plakater, skilting, store utendørs lysskilt til et bredt utvalg av profileringsartikler blir Solar Lampen markedsført sammen med temaet ”Dansk arbejde - Dansk kapital”.  

Mindre enn ett år etter at Jacob Jørgensen bekymret seg for den verdensomspennende krisen og den potensielle trusselen mot sin virksomhet i form av strenge tollreglement og importrestriksjoner så kaster endelig markedsføringen av den danske ”Solar Lampen” et lys over Nordisk Solar Compagni. 

At Nordisk Solar Compagni evner å vokse og konsolidere seg i en tid hvor andre bedrifter nesten ikke klarer å holde hodet over vann, gjør at den driftige forretningsmannen enda en gang oppnår positive overskrifter i både lokale og regionale aviser.

2.500 glødelamper om dagen
Nå setter det virkelig fart. Solar Lampen blir raskt en populær og meget ettertraktet vare. Dagsproduksjonen når allerede i 1932 opp til 2.500 glødelamper.

I 1933 omdannes selskapet til et aksjeselskap med Jacob Jørgensen som formann i styret. Solar Lampen kommer til å bety mye for Solars forretningsmessige utvikling i 1930 årene hvor nye filialer opprettes i Ålborg, København, Esbjerg og Odense.

Etter en uunngåelig stagnering i krigsårene opphører produksjonen av glødelamper i 1946 og Jacob Jørgensen selger maskiner og råvarer til fabrikanten Søren Madsen fra Dansk Osram A/S.


Solar katalgo med elektriske artikler

Les videre i neste kapitel som blir publisert 17. mai 2019, samme dag som Solar fyller 100 år.

CV – Jacob Jørgensen

Kolding 1919

Personopplysninger

Navn: Jacob Lauritz Jørgensen

Fødselsdato: 17. januar 1891

Fødselssted: Sønderborg, som på den tiden tilhørte Tyskland

Sivilstatus: Gift i 1918 med Marie Andersen, Vamdrup.

Barn: Harald Preben Jørgensen (06.01.1918) og Edith Jørgensen (20.01.1920)

Adresse: Familien bor i Strandvejen 9 i Kolding

 

Utdannelse og profesjonell erfaring

1905 – 1906 Skipsgutt ved den tyske skolen Ship Potosi

1906 – 1909 Utdanner seg til å bli konstruksjonsarkitekt for skip ved skipsverft i Flensburg og Eutin, Tyskland

1909 – 1910 Ansatt ved Blom & Vos, Hamburg, og en kraftstasjon i Hamburg 

1910 – 1912 Ansatt som salgsrepresentant og ekspert innen instrumentmålinger ved Solar Zähler Werke, Hamburg

01.02.1912   Emigrerer til Danmark og representant for det engelske selskapet Solar Works

21.07.1913 Grunnlegger og daglig leder av Solar Elektricitetsmaaleren v/ Pedersen & Jørgensen

12.06.1918 Blir akseptert som medlem av "Kolding Fodsportsforening af 1915" og oppnår dermed anerkjennelse fra det ledende forretningsnettverket i Kolding.

24.04.1919 Selger målerfabrikken inkludert utstyret til kraftstasjonen Kolding Elektricitetsværk

17.05.1919 Grunnlegger og direktør for Nordisk Solar Compagni, Kolding, som selger elektrisk målere og relatert materiell

12.12.1919 Får godkjent importlisens som kjøpmann i Kolding

17.18.1920 Får godkjent importlisens som produsent i Kolding

01.04.1923 Flytter selskapet til Borgen, Haderslevgade 21-23, som senere endrer navn til Haderlevvej 25, Kolding.

20.05.1924 Kjøper hus i Strandvejen 9 i Kolding

01.12.1924 Etablerer selskapet Dansk Målerværksted i Kolding

1926 – 1928 Formann for forretningsnettverket "Kolding Fodsportsforening af 1915"

1927 Æres som tysk konsul i Kolding 

1929 Medlem i styret for Kolding Seilklubb

1930 Adm. direktør i Aksjeselskapet Nordisk Solar Compagni, Kolding 

1931 Adm. direktør i Skandinavisk Glødelampefabrik, Kolding

1933 Styreformann i A/S Skandinavisk Glødelampefabrik, Kolding

05.09.1934 Styreformann i A/S Kolding Ridehus, Dyrhavevej, Kolding

11.05.1935 Dansk statsborgerskap 

1938 Adm. direktør A/S Audiola Radio, Kolding

 

Personlige interesser og kvalifikasjoner

Interesser: Elektrisitetens integrasjon i markedet og de store forretningsmulighetene, skip, yachter, hester og riding

Språk: Flytende dansk, tysk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Kjøpmann: Han har en distinkt sans for forretningsvirksomhet, og er både innovativ og en initiativtaker

Ambisjon: ”Jeg vil tjene min første million før jeg fyller 30”

 

Jacob Jørgensen's pass