LYSSTYRING

Intelligent lys som gir bedre livskvalitet

Smart belysning gjort enkel, skalerbar og standardisert. Vi vil gjerne fortelle deg om fordelene med profesjonelle lysstyringsløsninger, og veilede deg i konkrete prosjekter samt gi deg inspirasjon til dine neste prosjekter.

Lette og nye regler

Smart belysning i form av intelligente lysløsninger som gir både energisparing og økt trivsel tilbys allerede i Solar Light-konseptet. Teknologien og produktene er klare til bruk og sortimentet utvides kontinuerlig. Sensorer i armaturene snakker sammen trådløst, og programmeres trådløst, noe som gjør installasjonen svært enkel - EasyAir.

Fokuset på intelligente belysningsløsninger har økt – fra produksjon, til bruk og frem til slutten av levetiden. Dette skyldes en økende etterspørsel etter belysningsprodukter som er avgjørende innen «sosial og livskvalitet», etter nye lov- og bygningssertifiseringskrav.

 

I vårt Solar Light-sortiment inkluderer vi kravene i EUs EcoDesign-direktiv. Vi krever at våre leverandører etterlever dette og at alle nye produkter skal oppfylle nye krav til bl.a. dokumentasjon, materialforbruk og produksjonsmetoder. I tillegg krever vi at produktet er klargjort for enkel utskiftning av f.eks. elektronikk for å forlenge produktets levetid. For eksisterende produkter har vi startet prosessen med å endre design i henhold til direktivet.

Alle produkter som overholder nye standarder er merket i vår nettbutikk med ECO DESIGN.

EasyAir sensor

EasyAir er en intelligent sensorløsning som gir store fordeler innen energistyring. Denne trådløse sensoren kombinerer tilstedeværelsesdeteksjon og dagslysdeteksjon for å optimalisere belysningen.

Her er noen hovedpunkter om EasyAir:

1. Energisparing: EasyAir-sensorer sørger for at riktig mengde belysning kun slås på i områder hvor man trenger lys for å jobbe eller bevege seg. Ved å kombinere tilstedeværelsesdeteksjon og dagslysdeteksjon kan man oppnå besparelser på opptil 50 % i energiforbruk.

2. Ideell for ulike bruksområder: De trådløse EasyAir-sensorene er egnet for mange ulike områder som f.eks. kontorer eller logistikk/lagerområder.

3. Enkel konfigurasjon: Konfigurasjon gjøres fleksibelt på stedet ved hjelp av MasterConnect-appen.

 

Les mer om EasyAir

/contentassets/7257c4b1d5f94d05b1ba2c23fdfa2d5d/dali_2_logo_black-364x227px.jpg

Styresystemet DALI

Solar bruker DALI som kontrollsystem for å regulere belysningen eller gi døgnbelysning og Human Centric Lighting. Som installatør lar DALI deg kombinere styringen (inkludert standarder for LED-drivere, fargestyring, dimmere, relémoduler, brann- og nødlys) og forkoblingsutstyret, uavhengig av fabrikat, så lenge utstyret overholder DALI-protokollen. Med DALI DT8 kan du kontrollere lysintensitet, farge og fargetemperatur for en enkelt adresse.

> DALI står for Digital Addressable Lighting Interface og fungerer som en toveis åpen protokoll. Det er et globalt anerkjent digitalt språk for å kontrollere lyssystemer, inkludert LED-drivere. Gjennom DALI kan informasjon sømløst utveksles mellom enheter, inkludert lyskommandoer, feildetaljer og diagnostikk.

> DALI-2 er den nyeste versjonen av DALI og forbedrer kompatibilateten på tvers av produkter fra forskjellige leverandører. Dette oppnås gjennom obligatorisk sertifisering og innføring av tilleggsfunksjoner som energidata. DALI-2 inkluderer også kontrollenheter som manglet fra den opprinnelige DALI-standarden.

Prosjekter med lysstyring

Case

Lysstyring reduserer energiforbruket

Et nytt belysningssystem med intelligent lysstyring forbedret arbeidsmiljøet hos Solar. Samtidig ble strømregningen redusert med 57% og 2 326 kg CO₂ ble spart årlig.
Les saken her
/contentassets/826486b3cd4b4c8db98fa6bd37943555/hcl_ss_692525113.jpg

Lys som gjør en forskjell

Human centric lighting har vist seg å ha en betydelig positiv innvirkning på folks helse og velvære, og blir stadig mer populært i en rekke miljøer. Ettersom vår forståelse av lysets innvirkning på menneskelig fysiologi og atferd fortsetter å utvikle seg, vil HCL sannsynligvis bli et enda viktigere aspekt ved lysdesign i fremtiden. HCL kan bidra til å forbedre produktiviteten ved å gi passende lysnivåer og fargetemperatur gjennom dagen. Dette kan bidra til å redusere trøtthet og øke konsentrasjonen, noe som fører til bedre arbeidsevne.


Hva er Human Centric Lighting?

HCL er basert på forståelsen av at lys har en betydelig innvirkning på menneskets fysiologi og atferd. Lys er den viktigste reguleringen av døgnrytmen vår, den interne klokken som styrer søvn og våkentid, hormonproduksjon og andre vitale funksjoner. Eksponering for naturlig lys i løpet av dagen bidrar til å synkronisere døgnrytmen vår, mens eksponering for kunstig lys om natten kan forstyrre det og føre til søvnforstyrrelser, humørforstyrrelser og andre helseproblemer.