Governance

Vi styrer en ansvarlig virksomhet fordi vi mener ansvarlighet er det beste utgangspunktet for å forbedre et felles bidrag til det grønne skiftet. Derfor har vi formalisert vårt engasjement i et strategisk fokus på å lede med åpenhet.

/globalassets/dk/baredygtighed/katarina_jonsson1000x1500.jpg

Banebrytende samarbeid for å sikre en ansvarlig verdikjede

Med over 3000 leverandører tar vi ansvar for å sikre grønne initiativ og samfunnsansvar i verdikjedene.

Som det første sourcing- og serviceselskapet har vi nå utvidet samarbeid med EcoVadis, noe som gir oss et unikt verktøy for leverandørers bærekraftytelse og risikostyring.

Vi ønsker å få våre mange leverandører vurdert innenfor følgende områder: Miljø, menneskerettigheter og arbeidsforhold, samt etikk og bærekraftige anskaffelser.

"Mer enn 85 % av våre innkjøp er i dag dekket av vår 'Code of Conduct'. Med bærekraftsvurderinger av våre leverandører går vi et skritt dypere og vurderer deres evner og vilje til å møte kravene på disse fire områdene," forklarer Katarina Jönsson, Group Sourcing Manager i Solar Group.

Code of Conduct for leverandører

Se vår Supplier Engagement Program. Vi ønsker å være sikre på at produktet vi tilbyr er produsert og transportert på en etisk måte. Derfor har våre leverandører godtatt våre etiske retningslinjer.
Les våre etiske retningslinjer

Bærekraftpolitikk

Les mer om vår bærekraftpolitikk og retningslinjer for miljø, kvalitet og konfliktmineraler.
Utforsk

Whistle-blower portalen

Vår whistle-blower portal lar både interne og eksterne interessenter avsløre alle typer informasjon eller aktiviteter som blir sett på som ulovlig, uetiske eller feilaktige.
Gå til portalen
/globalassets/shared/about-solar/sustainability/sbti.png

Vi er transparente

Å drive en ansvarlig virksomhet er nøkkelen, fordi vi mener ansvarlighet er det beste utgangspunktet for å forbedre vårt bidrag til den grønne agendaen. Derfor har vi formalisert vårt engasjement gjennom en strategi basert på åpenhet. Vi samarbeider med anerkjente frivillige organisasjoner og måler oss mot internasjonale standarder. Å leve opp til etiske retningslinjer samsvarer med vår ambisjon om å være en pålitelig aktør og et ansvarlig selskap.