Social

‘Stronger Together’ er mer enn bare et markedsløfte. Det er en følelse. Det er vår kultur. Vi tar vare på Solar, og Solar tar vare på oss. Sammen kan vi ta vare på miljøet og samfunnet.

/globalassets/shared/about-solar/sustainability/solar-family_1500x940.jpg

Solar Family

Vi tar vare på våre egne og dette viser at Stronger together er mer enn bare en payoff. Det er en følelse av samhold og det er i vår kultur.
 
Grunnleggerne av Solar har opprettet et stipend kalt Solar Family. Etterfølgere av vår grunnlegger Jacob L. Jørgensen som stiftet styret i Fondet av 20 Desember står bak.
 
Stipendet tilbyr økonomisk støtte til ansatte som befinner seg i livskrise. Det kan være uforutsette hendelser som død, kritisk sykdom eller ulykker med etterfulgt av alvorlige konsekvenser for den ansatte selv eller noen i nærmeste familie. Det er vårt helt egne sikkerhetsnett.
 
Vi tar vare på Solar og Solar tar vare på oss.
/globalassets/dk/solar-school/div.-billeder/modul1_low.jpg

Solarskolen gjør kunnskap til fremgang

Vi ser det som en del av vårt ansvar å fortsette å utvikle ferdighetene og kompetansene til kundene våre. Dette gjør vi ved å dele kunnskapen vi besitter gjennom våre dedikerte ansatte og vårt tilbud gjennom Solarskolen. Kunnskap vil drive det grønne skiftet.

Vi har et mål om at 2000 deltakere innen 2023 skal ha gjennomført kurs i fornybare løsninger gjennom Solarskolen. Fokuset på opplæring er ment å forbedre våre kunders kompetanse innen klima- og energiløsninger.

Fornybar energikurs dekker elbilladere, varmepumper, solcelleanlegg, ventilasjon og bærekraftig kunnskap.