Logistikkløsninger

Vi hjelper deg å bli mer effektiv med logistikken. Vi har mange gode logistikkløsninger for varehåndtering, levering og lagerstyring!

Logistikkløsninger for effektiv levering hos din bedrift

Vi tilbyr tilpassede logistikkløsninger for optimalisering av distribusjon og vareflyt. Vi leverer varene slik du ønsker, der du er! Du får lavere kostnader, mer effektiv lagerstyring og god sporbarhet. Med Fastbox kan du får levert varene innen 1 time, fra kun kr 79!

les mer om smart moving

Bli mer effektiv med våre løsninger for levering

Fastbox

Har du opplevd å mangle materiell på jobb? Få levert det du trenger, når du trenger det, innen 1-2 timer. Vi tilbyr levering med Fastbox flere steder rundt om i landet, fra kun kr 79.

Les mer her
Fastboxkalkulatoren

Montører bruker inntil 25% av arbeidsdagen i bilen på å hente materiell og stå i kø. Test ut vår kalkulator og se hvor mye nettopp din bedrift kan spare ved bruk av Fastbox. Vi hjelper deg å bli mer effektiv!

Test kalkulatoren

Smarte logistikkløsninger innen varehåndtering til ditt prosjekt

Vi håndterer alle typer spesialpakking, merking og prefabrikkering som du har behov for. Vi samler og leverer varene på en måte som er mest fornuftig for deg og ditt prosjekt. Se våre logistikkløsinger under.

Med Solar Prosjektlogistikk hjelper vi deg med å løse logistikkutfordringer på byggeplassen.

Les mer om Smart handling

Bli mer effektiv med våre løsninger for vare-håndtering

Prosjektlogistikk

Gjennom et godt samarbeid i en tidlig fase av prosjekteringen, kan vi sammen løse logistikkutfordringene som mange møter på anleggsplasser. Vi planlegger vareleveransene i tråd med din fremdriftsplan og sørger for at tidsfristene kan overholdes.

Les mer her
Spesialmerking

Solar Spesialmerking gir deg mulighet til å få merket hver enkelt varelinje og ordre etter dine ønsker og spesifikasjoner. Både varer fra vårt sentrallager og skaffevarer kan spesialmerkes.

Les mer her
Kitting

Med Solar Kit får du levering til ønsket tid og sted, reduserer håndteringen av varer og lagringsbehovet på byggeplassen. Vi pakker varene dine i esker som merkes med leveringsadresse og romnummer, leilighetsnummer eller GPS-koordinater og leverer i forhold til din fremdriftsplan.

Les mer her

Logistikkløsninger for effektiv lagerstyring

Ønsker du å optimalisere vareflyten din? Våre smarte logistikkløsninger for lagerstyring kan omfatte alle tjenester knyttet til det å styre og håndtere lageret ditt - hvis du ønsker. Vi kan gjøre dette på forskjellige lokasjoner via forskjellige prosedyrer som beskrevet i vår service Lagerstyring- VMI.

Les mer om Smart Inventory

Bli mer effektiv med vår løsning for lagerstyring

VMI Lagerstyring

Med lagerstyringssystemet VMI har du riktig vare på riktig sted og tid. Du får en mer effektiv arbeidsdag og lavere kostnader - slik at den daglige driften blir mer lønnsom.

Les mer her