Tail Spend Management

Reduser kostnadene og tiden som går med til innkjøp av c-produkter

Med Tail Spend Management konsoliderer vi innkjøpet av c-produkter, reduserer antallet leverandører og skaper resultater på bunnlinjen.

Reduser antallet leverandører

Med Tail Spend Management tar vi oss av bestilling, lagring og levering av c-produkter i the long tail. Dermed samles opptil 80 prosent av leverandørporteføljen under én strategisk partner – noe som reduserer kompleksiteten og kostnadene knyttet til håndtering av mange små leverandører. I tillegg frigjøres ressurser i innkjøpsavdelingen til bruk på de øvrige strategiske leverandørene til virksomheten.

Kontakt oss

Er du interessert i å høre mer om Tail Spend Management? Kontakt kundesenter.

Kontakt oss

Resultater på bunnlinjen

80 prosent av leverandørporteføljen utgjør typisk kun en femtedel av det samlede innkjøpet til virksomheten. Antallet leverandører påvirker kostnadene i form av for eksempel kontraktvedlikehold, bestilling og fakturering. Det kan derfor være mye å hente på konsolidering, samtidig som det vil gjøre det mulig å bruke mer av ressursene i innkjøpsavdelingen på å skape ny verdi.

Besparelser

Samarbeidet med de nåværende kundene våre viser høye besparelser

Mindre kompleksitet

Dere overlater ansvaret for hele eller deler av den daglige driften for det aktuelle innkjøpet til oss. Vi skaper transparens i innkjøpet, som dermed kan gjøres strategisk og optimeres.

Færre timer

Vi tar oss av det tidkrevende arbeidet med vedlikehold av priser, masterdata og så videre, slik at tidsforbruket i den daglige driften din kan optimaliseres. Dermed kan dere i stedet konsentrere dere om kjerneoppgavene.

Operasjonell optimering

Vi håndterer all kommunikasjon med underleverandørene, samt alt av finansielle transaksjoner.

Skreddersydd til din virksomhet

Til produksjon og vedlikehold
Strategisk konsolidering av innkjøp tilpasses ut fra type virksomhet, størrelse og nåværende innkjøpsavdeling. Vi har erfaring med Tail Spend Management når det gjelder innkjøp av komponenter som er del av virksomhetens produkter og komponenter, eller som brukes i forbindelse med drift og vedlikehold av produksjonslinjen.

Profesjonell lagerstyring
Det er opp til dere om underleverandørene fortsatt skal levere direkte til produksjonsanleggene deres, eller om Solar skal styre lageret med de aktuelle produktene for å oppnå kortere leveringstid og maksimal leveringssikkerhet. Solar vil i alle tilfeller ta seg av de finansielle transaksjonene.

Bedre alternativer
Det er mulig å oppnå konkrete besparelser ved å bytte ut deler av innkjøpene med alternativer av lik eller høyere kvalitet. Dette skyldes Solars sterke markedsposisjon i Nord-Europa, som gir gunstige kontraktvilkår hos produsentene. Dere velger selv om dere ønsker å fortsette med underleverandørene dere allerede har.

Binder dere mer kapital enn nødvendig?

Et studie fra Nordea viser at skandinaviske virksomheter binder 36 prosent mer kapital sammenlignet med europeiske konkurrenter. Det er naturligvis en stor utfordring for konkurranseevnen vår. Tail Spend Management er derfor en integrert del av TCO-tilgangen vår, der vi skaper transparens i sourcing-oppsettet og dermed senker de totale kostnadene. 

Les mer

Flere tjenester

Vareautomat

Vareautomat er kjent som industriens godteriautomat. Lagerløsningen gir transparens i forbruket, bedre tilgjengelighet for produkter og større ansvarlighet blant medarbeiderne. 

Les mer

Kitting

Kitting er et komplett samlesett med komponenter til en spesifikk oppgave. Designet for å optimere innkjøp, produksjonshastighet og økonomi.

Les mer

Vendor Managed Inventory

Via en skybasert service får du full kontroll over lageret ditt og kapitalbindingen, samt en klar allokering av kostnader knyttet til prosjekter og bestillinger. Send oss en e-post, så kontakter vi deg med mer informasjon. 

Les mer